TOP op de heide

2021 is nu al een succesvol jaar voor de drie TOP bedrijven. In januari hebben wijzijntop Personeelsdiensten en TOP Zorgpersoneel het leven gezien. Beide bedrijven hadden een uitstekende start en deze lijn is gedurende het jaar doorgetrokken.

Om onze ideeën voor 2022 te bespreken en daarbij het nuttige met het aangename te combineren hebben we er voor gekozen om gezamenlijk drie dagen ‘de heide’ op te gaan. Samen eten, een borrel, mooie wandelingen en een compleet sjoeltoernooi waren de gezellige en ontspannen momenten. Daarnaast de concrete plannen voor 2022.