Opleiden

Mensen zijn meer dan een cv

We laten het niet bij goede mensen voor je vinden. Wij geloven namelijk dat een cv niet alles zegt over wat iemand kan. Medewerkers met potentie die nog kwalificaties missen leiden we dus op. Dit kan gaan om bijscholing of omscholing, een certificaat, cursus of complete opleiding. Alles op maat.

In veel branches is er tekort aan kwalitatieve professionals. wijzijntop investeert in deze professionals van de toekomst. Onze dienstverlening is er bij uitstek op gericht om de opleidingswens en de opleidingseis samen te brengen. Op deze manier dragen we bij aan kwaliteit, continuïteit en toekomstbestendige werkgevers en werknemers.