Uitzenden

Bij een geschikte match bieden wij, de door TOP Technisch Personeel geworven medewerker, een uitzendcontract aan. Zowel de werkgeverslasten als de werkgeversrisico’s van onder meer ziekte liggen bij TOP Personeelsdiensten. Je betaalt een tarief per gewerkt uur.