Detacheren

Door de nieuw geworven collega een Detacheringsovereenkomst aan te bieden, wordt met de medewerker vastigheid geboden in een tijdelijk contract via TOP Technisch Personeel.
Zowel de werkgeverslasten als de werkgeversrisico’s van onder meer ziekte liggen bij TOP Technisch Personeel. Je betaalt een tarief per gewerkt uur, voor minimaal het aantal afgesproken contracturen.