Privacybeleid

Privacyverklaring TOP 

Hoe gaan wij (TOP Personeelsdiensten B.V. (KVK 80301908), TOP Technisch personeel B.V.(KVK 69114943) en Talentplaats B.V. (KVK 75946335)) om met persoonlijke gegevens van onze website bezoekers, geïnteresseerden, klanten, leveranciers, sollicitanten, interne medewerkers en uitzendkrachten? U leest het in deze privacyverklaring. 

Met privacy gerelateerde vragen kunt u terecht bij onze privacy coördinator Koos Siegers via koos@wijzijntop.nl of telefoonnummer 0594 820 226. U kunt via info@wijzijntop.nl een verzoek indienen voor inzage, wijziging en/of verwijdering van persoonsgegevens. Mocht u het idee hebben dat wij niet goed met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen bij info@wijzijntop.nl en bij het meldpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Van wie en waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij verwerken gegevens van verschillende doelgroepen (websitebezoekers, geïnteresseerden, klanten, sollicitanten, interne medewerkers en uitzendkrachten) en voor verschillende doeleinden. De gegevens worden alleen gedeeld met de daartoe gecontracteerde derde partijen, tenzij wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis. 

 • Van websitebezoekers kunnen wij mogelijk door middel van cookies vastleggen hoe de website wordt gebruikt. Dit doen we om de website te kunnen verbeteren en het productaanbod aan te passen. Als we cookies plaatsen, wordt dit op de websites aangegeven en kunt u dit – als u daar bezwaar tegen heeft – zelf blokkeren. 
 • Als u als geïnteresseerde informatie opvraagt via de website slaan wij de verstrekte informatie op in ons CRM-systeem. Wij verwerken deze informatie om u te informeren over producten en diensten. 
 • Als u klant/leverancier wordt bij ons breiden we de gegevens uit met de informatie die nodig is voor de contractuele en de administratieve verplichtingen. De gegevens van klanten bewaren we conform de fiscale bewaarplicht 7 jaar. 
 • Als sollicitant verstrekt u ons persoonlijke gegevens, zodat wij uw sollicitatie kunnen beoordelen. Als u niet bij ons in dienst komt, verwijderen we deze gegevens binnen 4 weken na ons laatste contact (tenzij u ons toestemming geeft om deze langer te bewaren voor bijvoorbeeld toekomstige vacatures, in dat geval bewaren we uw gegevens maximaal 1 jaar). 
 • Als u als interne medewerker of uitzendkracht bij ons in dienst treedt, dan breiden wij de persoonsgegevens uit met de informatie die nodig is voor het arbeidscontract en de administratieve verplichtingen. Deze gegevens verwijderen wij 7 jaar na uw uitdiensttreding. Bepaalde persoonsgegevens worden mogelijk langer bewaard, bijvoorbeeld in het geval van claims, audits en juridische/fiscale verplichtingen. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw vraag, opmerking, opdracht en/of verzoek; 
 • Het afhandelen van uw betaling; 
 • Het verlonen en uitbetalen; 
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatieve mail; 
 • Het verstrekken van relevante kennis; 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening; 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
 • Om daadwerkelijk onze dienst(en) en producten aan u te kunnen leveren. 

Websitebezoekers 

Door www.topwerkt.nl kunnen mogelijk functionele cookies en analytische cookies worden geplaatst. De analytische cookies zijn van Google Analytics en deze zijn op een op een privacy vriendelijke manier geconfigureerd (zie ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens). 

Functionele cookies: 

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben. 

Tracking cookies: 

Wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Tracking cookies voor relevante advertenties: 

U gaat akkoord met ons cookiebeleid als u gebruik maakt van onze website of impliciet toestemming hebt gegeven, tenzij u de instellingen wijzigt. Na akkoord/ toestemming plaatsen andere partijen “tracking cookies” op uw apparatuur om advertenties beter af te stemmen op uw voorkeuren. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt buiten hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. 

Geïnteresseerden en klanten 

Via het contactformulier op deze website en via andere kanalen ontvangen wij persoonlijke gegevens van medewerkers, geïnteresseerden en vertegenwoordigers van organisaties. Het gaat bijvoorbeeld om: 

 • Uw voor- en achternaam 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Contact- en telefoonnotities 

Bij zakelijke relaties daarnaast nog: 

 • Naam van de organisatie 
 • Adres 
 • Telefoonnummer 
 • Naam van de medewerker/vertegenwoordiger 
 • Functie 
 • Website 
 • BTW nummer 
 • KvK-nummer 
 • IBAN-nummer 

Deze gegevens slaan wij op in ons CRM-systeem, in contracten en in de financiële administratie. De gegevens worden niet met derde partijen gedeeld. Voor klanten houden we ons aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar. 

Beveiliging 

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van een uitgebreide set aan organisatorische en technische maatregelen. Als wij gegevens verstrekken aan een verwerker die aan ons een dienst verleent, hebben wij in de verwerkersovereenkomst goede afspraken gemaakt. 

Bent u een klant/verantwoordelijke en is TOP voor u een verwerker? Dan hebt u uiteraard een verwerkersovereenkomst ontvangen en kunt u op afspraak op ons kantoor te Amersfoort inzage verkrijgen in het volledige privacy- en informatiebeveiligingsbeleid van TOP inclusief alle technische en organisatorische maatregelen zoals: 

 • Alle personen die namens TOP van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen, waar mogelijk maken we gebruik van extra beveiligingsmaatregelen zoals meerstapsverificatie 
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Wijzigingen 

Wij kunnen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op de website van TOP (www.topwerkt.nl). 

Versie december 2022

Meld je vrijblijvend aan en vind jouw nieuwe baan.